en-Novinky

24/01/2013 09:36
01-Obsah.pdf (521,8 kB) 02-Právne predpisy a normy.pdf (508,5 kB) 03-Projektovanie a real. el. instalácii.pdf (1,4 MB) 04-Základné princípy a požiadavky.pdf (3,5 MB) 05-Dimenzovanie vedení sil rozvodu.pdf (2,5 MB) 06-Charakeristika verej. distrib. siete.pdf (3,4 MB) 07-Rozvádzače a rozvodnice.pdf...
30/10/2012 20:01
ETsl.pdf (2,1 MB)
30/10/2012 19:58
Instalacia - Ján Koller.pdf (207,3 kB)
04/10/2012 15:16
Prípojky elektrickej energie.pdf (135,7 kB)
30/09/2012 09:56
http://ecobio.sk/ekoprodukty http://www.ecoprodukt.sk/   
14/08/2012 21:26
Princíp fotovoltaiky a veterných elektrární.pdf (241,6 kB)  
1 | 2 >>

www.revizie.blogspot.com

 

        


       

        

       

  

              

 

        

             

 

 

Contact

Ján KOLLER Ružinov 17 117
SK-820 12 Bratislava

Korešpondenčná adresa iba na vyžiadanie !
Telekom:
+421 903 871 822
+421 902 351 003

O2:
+421 949 218 000
+421 944 478 144
+421 949 230 990


Skype:
revizieba

ooVoo:
5571535276

Yahoo:
revizieba

revizie.elektricke.bratislava@gmail.com