Obchodné meno:           REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA - Ján Koller

IČO:                                  46 698 159

DIČ :                                 10 25 73 86 04

tel.:                                   +421 903 871 822

e-mail:                              revizie.elektricke.bratislava@gmail.com

Sídlo firmy:                       Ružinov 17 117, SK-820 12 Bratislava

Adresa živn.registra       OÚ Bratislava, Staromestská 6

Číslo živn.registra:         110-215350

 

Bankové spojenie:

Názov, adresa banky:      Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava

č.ú. / kód                            4016051337      7500

IBAN:                                 SK 02 7500 0000 0040 1605 1337

SWIFT:                               CEKOSKBX

web banky:                        http://www.csob.sk/ludia

 

www.revizie.blogspot.com

 

        


       

        

       

  

              

 

        

             

 

 

Contact

Ján KOLLER Ružinov 17 117
SK-820 12 Bratislava

Korešpondenčná adresa iba na vyžiadanie !
Telekom:
+421 903 871 822
+421 902 351 003

O2:
+421 949 218 000
+421 944 478 144
+421 949 230 990


Skype:
revizieba

ooVoo:
5571535276

Yahoo:
revizieba

revizie.elektricke.bratislava@gmail.com