en-Produkty

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok PDF.pdf (176,8 kB)

Poll

were you satisfied with our work?

yes (775)

Total votes: 785

www.revizie.blogspot.com

 

        


       

       

       

  

              

 

        

             

 

Contact

K o l l e r Ján Ružinov 17 117
SK-820 12 Bratislava

Korešpondenčná adresa iba na vyžiadanie !
Telekom:
+421 903 871 822
+421 902 351 003

O2:
+421 949 218 000
+421 944 478 144
+421 949 230 990


Skype:
revizieba

ooVoo:
5571535276

Yahoo:
revizieba

revizie.elektricke.bratislava@gmail.com