Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie

24/01/2013 09:36

www.revizie.blogspot.com

 

        


       

        

       

  

              

 

        

             

 

 

Contact

Ján KOLLER Ružinov 17 117
SK-820 12 Bratislava

Korešpondenčná adresa iba na vyžiadanie !
Telekom:
+421 903 871 822
+421 902 351 003

O2:
+421 949 218 000
+421 944 478 144
+421 949 230 990


Skype:
revizieba

ooVoo:
5571535276

Yahoo:
revizieba

revizie.elektricke.bratislava@gmail.com